Tại sao search google lại ra https ??

Thảo luận trong 'Thảo Luận SEO Và Trợ Giúp SEO' bắt đầu bởi tipi.vn, 14/11/15.

 1. tipi.vn

  tipi.vn Member

  Bài viết:
  212
  Đã thích:
  15
  Xin các cao nhân giúp sức ạ.

  Em có 1 web site là acaramia.com. Tất cả mọi thứ từ sitemap, rồi submit lên google và truy cập đều là http nhưng không hiểu sao khi tìm google với cú pháp
  Mã:
  site:acaramia.com
  lại ra toàn là https khi truy cập vào thì chrome báo lỗi bảo mật
  [​IMG]
  Mọi người giúp em với ạ :(
   
  Đang tải...
 2. bull

  bull Member

  Bài viết:
  90
  Đã thích:
  7
  Cái này mình cũng chưa gặp nên không biết xử lý thế nào, mong các pro chỉ giáo cho các anh em cùng biết với
   
 3. kynanggame

  kynanggame Member

  Bài viết:
  586
  Đã thích:
  122
  Nguyên nhân của bạn đây nha, tự khắc phục đi vậy

  aaaaaaaaaaaa.
   
  gamehayst and tipi.vn like this.
 4. tipi.vn

  tipi.vn Member

  Bài viết:
  212
  Đã thích:
  15
  Bạn xem chỗ nào thế? Gợi ý cho mình sửa với bạn. Mình không rành code lắm, cái này là của mấy bạn code tạo sẵn :(
   
 5. banga

  banga Share is Best

  Bài viết:
  490
  Đã thích:
  316
  Bạn xóa cái thẻ canonical kia đi là xong. Tìm trong file header ấy. Hoặc sửa nó thành http
   
 6. tipi.vn

  tipi.vn Member

  Bài viết:
  212
  Đã thích:
  15
  Cái Head.php của mình nó như vầy:
  Mã:
  <?php
  $link = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  $descontent = "Acaramia là một studio độc lập với dịch vụ thiết kế và in ấn thiệp mời, thiệp chúc mừng cho cá nhân, doanh nghiệp với phong cách hiện đại và sang trọng";
  if($link == "/Index.php")
  {
    $mytitle = "Acaramia - Trang chủ";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com";
    $weburls = "https://acaramia.com";
  }
  else if($link == "/footer/payment.PHP")
  {
    $mytitle = "Thanh toán";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/thanh-toan";
    $weburls = "https://acaramia.com/thanh-toan";
  }
  else if($link == "/footer/faq.PHP")
  {
    $mytitle = "Câu hỏi thường gặp";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/hoi-dap";
    $weburls = "https://acaramia.com/hoi-dap";
  }
  else if($link == "/footer/envelope_writing.PHP")
  {
    $mytitle = "Viết địa chỉ trên phong bì";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/cach-viet-phong-bi";
    $weburls = "https://acaramia.com/cach-viet-phong-bi";
  }
  else if($link == "/footer/card_selection.PHP")
  {
    $mytitle = "Chọn các loại thiệp cho lễ cưới";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/cach-chon-loai-thiep";
    $weburls = "https://acaramia.com/cach-chon-loai-thiep";
  }
  else if($link == "/footer/review.PHP")
  {
    $mytitle = "Phản hồi";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/phan-hoi";
    $weburls = "https://acaramia.com/phan-hoi";
  }
  else if($link == "/about-us/about-us.PHP")
  {
    $mytitle = "Về chúng tôi";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/ve-chung-toi";
    $weburls = "https://acaramia.com/ve-chung-toi";
  }
  else if($link == "/item/gallery.PHP")
  {
    $mytitle = "Thư viện";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/thu-vien";
    $weburls = "https://acaramia.com/thu-vien";
  }
  else if($link == "/option/option.PHP")
  {
    $mytitle = "Kích thước";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/kich-thuoc";
    $weburls = "https://acaramia.com/kich-thuoc";
  }
  else if($link == "/order/order.PHP")
  {
    $mytitle = "Đặt hàng";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/dat-hang";
    $weburls = "https://acaramia.com/dat-hang";
  }
  else if($link == "/blog/blog-list.PHP")
  {
    $mytitle = "Bài viết";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/blog";
    $weburls = "https://acaramia.com/blog";
  }
  else if($link == "/contact/contact-us.PHP")
  {
    $mytitle = "Liên hệ";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/lien-he";
    $weburls = "https://acaramia.com/lien-he";
  }
  else if($link == "/blog/team.PHP")
  {
    $mytitle = "Chia sẻ về chúng tôi";
    $des = $descontent;
    $weburl = "http://acaramia.com/acaramia-team";
    $weburls = "https://acaramia.com/acaramia-team";
  }
  else if(strpos($link, "blog-detail.PHP?title") !==false)
  {
    include ('../admin/config.php');
    $length = strlen($link);
    $check = mb_substr($link, 28, $length-28, "utf-8");
    $sqlcheck = "select * from blog";
    $resultcheck = mysqli_query($con, $sqlcheck);
    $count = 0;
    while($rowcheck = mysqli_fetch_array($resultcheck))
    {
      if(strcmp($check, $rowcheck['slug'])==0)
      {
        $count++;
      }
    }
    if($count==0)
    {
      header('Location: ../404');
    }
    else
    {
      $slug = $_GET['title'];
      $weburl = "http://acaramia.com/blog/".$slug;
      $weburls = "https://acaramia.com/blog/".$slug;
      $sql = "select * from blog where slug = '".$slug."'";
      $result = mysqli_query($con, $sql);
      $row = mysqli_fetch_array($result);
      $mytitle = $row['title'];
      $imgurl = $row['link'];
      if(strlen($row['content'])>165)
        $des = mb_substr($row['content'], 0, 165, "utf-8");
      else $des = $row['content'];
      $arr = array();
      $blogid = $row['id'];  
      $pubdate = $row['time'];  
      $sqlid = "select * from tagreg where blog_id = '".$blogid."'";
      $resultid = mysqli_query($con, $sqlid);
      while($rowid = mysqli_fetch_array($resultid))
      {
        $sqltagid = "select * from tag where id = '".$rowid['tag_id']."'";
        $resulttag = mysqli_query($con, $sqltagid);
        $rowtag = mysqli_fetch_array($resulttag);
        array_push($arr, $rowtag['name']);
      }
      $string = implode(",", $arr);
    }
  }
  else if(strpos($link, "stream-detail.PHP?name")!==false)
  {
    include ('../admin/config.php');
    $length = strlen($link);
    $check = mb_substr($link, 29, $length-29, "utf-8");
    $sqlcheck = "select * from stream";
    $resultcheck = mysqli_query($con, $sqlcheck);
    $count = 0;
    while($rowcheck = mysqli_fetch_array($resultcheck))
    {
      if(strcmp($check, $rowcheck['slug'])==0)
      {
        $count++;
      }
    }
    if($count==0)
    {
      header('Location: ../404');
    }
    else
    {
      $name = $_GET['name'];
      $weburl = "http://acaramia.com/acaramia-team/".$name;
      $weburls = "https://acaramia.com/acaramia-team/".$name;
      $sql = "select * from stream where slug = '".$name."'";
      $result = mysqli_query($con, $sql);
      $row = mysqli_fetch_array($result);
      $mytitle = $row['title'];
      $pubdate = $row['publish_date'];
      $imgurl = $row['image'];
      if(strlen($row['description'])>165)
        $des = mb_substr($row['description'], 0, 165, "utf-8");
      else $des = $row['description'];
    }
  }
  else if(strpos($link, "tag.PHP?name") !==false)
  {
    include ('../admin/config.php');
    $length = strlen($link);
    $check = mb_substr($link, 19, $length-19, "utf-8");
    $sqlcheck = "select * from tag";
    $resultcheck = mysqli_query($con, $sqlcheck);
    $count = 0;
    while($rowcheck = mysqli_fetch_array($resultcheck))
    {
      if(strcmp($check, $rowcheck['slug'])==0)
      {
        $count++;
      }
    }
    if($count==0)
    {
      header('Location: ../404');
    }
    else
    {
      $name = $_GET['name'];
      $weburl = "http://acaramia.com/tag/".$name;
      $weburls = "https://acaramia.com/tag/".$name;
      $sql = "select * from tag where slug='".$name."'";
      $result = mysqli_query($con, $sql);
      $row = mysqli_fetch_array($result);
      $mytitle = "Tag: ".$row['name'];
      $des = $descontent;
    }
  }
  else if(strpos($link, "item-detail.PHP?name") !==false)
  {
    include ('../admin/config.php');
    $length = strlen($link);
    $check = mb_substr($link, 27, $length-27, "utf-8");
    $sqlcheck = "select * from image";
    $resultcheck = mysqli_query($con, $sqlcheck);
    $count = 0;
    while($rowcheck = mysqli_fetch_array($resultcheck))
    {
      if(strcmp($check, $rowcheck['slug'])==0)
      {
        $count++;
      }
    }
    if($count==0)
    {
      header('Location: ../404');
    }
    else
    {
      $name = $_GET['name'];
      $weburl = "http://acaramia.com/thiep/".$name;
      $weburls = "https://acaramia.com/thiep/".$name;
      $sql = "select * from image where slug = '".$name."'";
      $result = mysqli_query($con, $sql);
      $row = mysqli_fetch_array($result);
      $mytitle = $row['name'];
      $pubdate = $row['time'];
      $imgurl = $row['link'];
      if(strlen($row['description'])>165)
        $des = mb_substr($row['description'], 0, 165, "utf-8");
      else $des = $row['description'];
    }
  }
  ?>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- Behavioral Meta Data -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
    <!-- Core Meta Data -->
    <meta name="author" content="Acaramia">
    <meta name="title" content="<?php echo $mytitle ?>">
    <meta name="description" content="<?php echo $des; ?>">
    <meta property="og:title" content="<?php echo $mytitle; ?>" />
    <meta property="og:description" content="<?php echo $des; ?>" />
    <meta property="og:url" content="<?php echo $weburl; ?>" />
    <?php
    if((strpos($link, "stream-detail.PHP?name")!==false)||(strpos($link, "item-detail.PHP?name") !==false)||(strpos($link, "blog-detail.PHP?title") !==false))
    {
      echo "<meta property='og:image' content='http://acaramia.com/".$imgurl."' />";
      echo "<meta property='article:published_time' content='".$pubdate."' />";
    }
    ?>
    <?php
    if(strpos($link, "blog-detail.PHP?title") !==false)
    {
      $arr = array();
      $blogid = $row['id'];    
      $sqlid = "select * from tagreg where blog_id = '".$blogid."'";
      $resultid = mysqli_query($con, $sqlid);
      while($rowid = mysqli_fetch_array($resultid))
      {
        $sqltagid = "select * from tag where id = '".$rowid['tag_id']."'";
        $resulttag = mysqli_query($con, $sqltagid);
        $rowtag = mysqli_fetch_array($resulttag);
        array_push($arr, $rowtag['name']);
      }
      $string = implode(",", $arr);
      echo "<meta property='article:tag' content='".$string."' />";
    }
    ?>
    <meta name="keywords" content="thiệp cưới,thiệp cưới đẹp,thiệp cưới sang trọng,thiệp cưới lạ mắt,thiệp cưới hiện đại,thiệp cưới tinh tế,thiệp cưới phong cách vintage,thiệp báo hỷ,các mẫu thiệp cưới đẹp,in thiệp cưới,các mẫu thiệp cưới đẹp,ý nghĩa thiệp cưới,phong cách thiệp cưới hiện đại,thiệp cưới cao cấp,thiệp cưới xinh">
    <meta property="og:locale" content="vi-VN"/>
    <meta property="og:type" content="article"/>
    <meta property="og:site_name" content="Acaramia" />
    <meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/AcaramiaWeddingStationery" />
    <meta property="fb:admins" content="1644515892432539" />
    <meta name="p:domain_verify" content="9bef63bbfd22523a2a63b67958281912"/>
    <title><?php echo $mytitle ?></title>
    <!-- Humans -->
    <link rel="author" href="acaramia.com">
    <!-- Styles -->
    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=vietnamese' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=News+Cycle&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Pinyon+Script' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link href="../static/css/bootstrap.css.php" rel="stylesheet">
    <link href="../static/css/jquery.datepicker.css.php" rel="stylesheet">
    <link href="../static/css/fonts.css.php" rel="stylesheet">
    <link href="../static/css/style.css.php" rel="stylesheet">
    <!-- Favicon -->      
    <link rel="canonical" href="<?php echo $weburls; ?>" />
    <link rel="icon" href="../static/img/favicon/acaramia.ico">
  </head>
  Nếu xóa là xóa toàn bộ cái nào có
  Mã:
  $weburls = "https://acaramia.com"
  đúng không ạ?
   
 7. sonanh308

  sonanh308 New Member

  Bài viết:
  26
  Đã thích:
  1
  thẻ canonical của bác copy mà ko sửa thành ra nó thế đấy =))
   
 8. CuongAnh

  CuongAnh Member

  Bài viết:
  117
  Đã thích:
  11
  Nếu dùng wordpress bạn có thể sử dụng seo unlimited để xử lý canonical rất tốt
   
Đang tải...
Đang tải...