Nhờ fix lỗi Dữ liệu có cầu trúc trong WMT

Thảo luận trong 'SEO Onpage - Tối Ưu Website' bắt đầu bởi thucttech, 8/6/16.

 1. thucttech

  thucttech Member

  Bài viết:
  52
  Đã thích:
  9
  Mình đang seo 1 site mới bằng Wordpress, khi vào WMT kiểm tra mục Dữ liệu có cầu trúc thì thấy báo lỗi sau.
  Toàn bộ 33 bài viết của mình đều báo lỗi:
  Thiếu: entry-title
  Thiếu: updated

  AE ai biết món này tư vấn mình với ! Thanks

  Untitled.
   
  Đang tải...
 2. Ricky1990

  Ricky1990 Member

  Bài viết:
  124
  Đã thích:
  61
  Cái này bạn phải biết code mới chỉnh được. Sửa theme đang sử dụng:
  Phần lỗi thiếu title thì tìm đoạn:
  Mã:
  <?php the_title(); ?>
  Title thường nằm trong thẻ H1 nên bạn sửa thành như sau:
  Mã:
  <h1 class=”title single-title entry-title”><?php the_title(); ?></h1>
  Phần lỗi updated thì tìm đoạn:
  Mã:
  <?php the_time(‘j F,Y’); ?>
  Thêm vào thuộc tính “date updated” là được, ví dụ:
  Mã:
  <span class=”post_date date updated”><?php the_time(‘j F,Y’); ?></span>
  Bạn phải sửa đúng file hiển thị bài viết chi tiết (thường là single.php, content-single.php, content-page.php,...)
   
  luatviettin, thucttech and Ricky90 like this.
 3. thucttech

  thucttech Member

  Bài viết:
  52
  Đã thích:
  9
  Thansk bạn, file bài viết của mình là Single.php, mình thử sửa theo hướng dẫn của bạn xem sao
   
 4. thucttech

  thucttech Member

  Bài viết:
  52
  Đã thích:
  9
  File Single của mình như sau: mình sửa đc như theo hướng dẫn của bạn chứ Ricky1990
  Mã:
  <?php get_header(); ?>
  
  
  
    <div class="content">
  
      <?php tie_breadcrumbs() ?>
  
      
  
    
  
      <?php if ( ! have_posts() ) : ?>
  
      <div id="post-0" class="post not-found post-listing">
  
        <h1 class="post-title"><?php _e( 'Not Found', 'tie' ); ?></h1>
  
        <div class="entry">
  
          <p><?php _e( 'Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.', 'tie' ); ?></p>
  
          <?php get_search_form(); ?>
  
        </div>
  
      </div>
  
      <?php endif; ?>
  
  
  
      <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
      
  
      <?php $get_meta = get_post_custom($post->ID);
  
        if( !empty( $get_meta['tie_review_position'][0] ) ){
  
          $review_position = $get_meta['tie_review_position'][0] ;
  
          $rv = $tie_reviews_attr;
  
        }
  
        
  
        $post_width = $get_meta["tie_sidebar_pos"][0];
  
        if( $post_width == 'full' ) $content_width = 955;
  
      ?>
  
      
  
      <?php //Above Post Banner
  
      if( empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){
  
        if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '<div class="e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) .'</div>';
  
        else tie_banner('banner_above' , '<div class="e3lan-post">' , '</div>' );
  
      }
  
      ?>
  
          
  
      <article <?php if( !empty( $rv['review'] ) ) echo $rv['review']; post_class('post-listing'); ?>>
  
        <?php get_template_part( 'includes/post-head' ); ?>
  
  
  
        <div class="post-inner">
  
          <div class="page-head">
  
          <h1 class="page-title"><?php the_title(); ?></h1>
          
          </div>
  
          <h2 class="widgettitle"><?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {yoast_breadcrumb('<p id="breadcrumbs">','</p>');} ?></h2>
  
          <?php get_template_part( 'includes/post-meta' ); ?>
  
  
  
          <div class="entry">
  
            <?php if( ( tie_get_option( 'share_post_top' ) && empty( $get_meta["tie_hide_share"][0] ) ) || $get_meta["tie_hide_share"][0] == 'no' ) get_template_part( 'includes/post-share' ); // Get Share Button template ?>
  
            <?php if( !empty( $review_position ) && ( $review_position == 'top' || $review_position == 'both' ) ) echo tie_get_review('review-top'); ?>
  
  
  
            <?php the_content(); ?>
  
            <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-link">' . __( 'Pages:', 'tie' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
  
            
  
            <?php if( !empty( $review_position ) && ( $review_position == 'bottom' || $review_position == 'both' ) ) echo tie_get_review('review-bottom'); ?>
  
  
  
            <?php edit_post_link( __( 'Chỉnh sửa bài viết', 'tie' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
  
          </div><!-- .entry /-->
  
          <?php the_tags( '<span class="tu_khoa">Từ khóa: ',', ','</span>'); ?>
  
          <span style="display:none" class="updated"></span>
  
          <?php if ( get_the_author_meta( 'google' ) ){ ?>
  
          <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="<?php the_author_meta( 'google' ); ?>?rel=author">+<?php echo get_the_author(); ?></a></strong></div>
  
          <?php }else{ ?>
  
          <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><?php the_author_posts_link(); ?></strong></div>
  
          <?php } ?>
  
          
  
          <?php if( ( tie_get_option( 'share_post' ) && empty( $get_meta["tie_hide_share"][0] ) ) || $get_meta["tie_hide_share"][0] == 'no' ) get_template_part( 'includes/post-share' ); // Get Share Button template ?>
  
  
  
        </div><!-- .post-inner -->
  
      </article><!-- .post-listing -->
  
      <?php if( tie_get_option( 'post_tags' ) ) the_tags( '<p class="post-tag">'.__( 'Tagged with: ', 'tie' ) ,' ', '</p>'); ?>
  
  
  
      
  
      <?php //Below Post Banner
  
      if( empty( $get_meta["tie_hide_below"][0] ) ){
  
        if( !empty( $get_meta["tie_banner_below"][0] ) ) echo '<div class="e3lan-post">' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_below"][0]) .'</div>';
  
        else tie_banner('banner_below' , '<div class="e3lan-post">' , '</div>' );
  
      }
  
      ?>
  
      
  
      <?php if( ( tie_get_option( 'post_authorbio' ) && empty( $get_meta["tie_hide_author"][0] ) ) || ( isset( $get_meta["tie_hide_related"][0] ) && $get_meta["tie_hide_author"][0] == 'no' ) ): ?>    
  
      <section id="author-box">
  
        <div class="block-head">
  
          <h3><?php _e( 'About', 'tie' ) ?> <?php the_author() ?> </h3>
  
        </div>
  
        <div class="post-listing">
  
          <?php tie_author_box() ?>
  
        </div>
  
      </section><!-- #author-box -->
  
      <?php endif; ?>
  
      
  
      
  
      <?php if( tie_get_option( 'post_nav' ) ): ?>        
  
      <div class="post-navigation">
  
        <div class="post-previous"><?php previous_post_link( '%link', '<span>'. __( 'Previous:', 'tie' ).'</span> %title' ); ?></div>
  
        <div class="post-next"><?php next_post_link( '%link', '<span>'. __( 'Next:', 'tie' ).'</span> %title' ); ?></div>
  
      </div><!-- .post-navigation -->
  
      <?php endif; ?>
  
    
  
      <?php get_template_part( 'includes/post-related' ); ?>
  
  
  
      <?php endwhile;?>
  
  
    </div><!-- .content -->
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  
  <?php get_footer(); ?>
  
  
   
 5. thucttech

  thucttech Member

  Bài viết:
  52
  Đã thích:
  9
  Bạn nào vào xem giúp mình với ......... đã sửa theo bạn Ricky1990 mà trong WMT vẫn chưa hết báo lỗi
   
 6. thucttech

  thucttech Member

  Bài viết:
  52
  Đã thích:
  9
  Cái này thuộc về code web mà bạn, ai hay code và tối ưu web thì mới rành. Mình mua cái theme chưa đc tối ưu cái dữ liệu có cấu trúc nên bị lỗi này, đang nhờ bạn nào biết vào sửa dùm :(
   
 7. vthao93hp

  vthao93hp Member

  Bài viết:
  363
  Đã thích:
  33
  Cái webmaster thường cập nhật khá là chậm trong vòng vài ngày hoặc 1 tuần chứ không phải là sửa phát được ngay bác nhé.
   
  anhcof thích bài này.
 8. dichvucontainer

  dichvucontainer Member

  Bài viết:
  796
  Đã thích:
  82
  lỗi này sửa chả đc, ngày trước cũng sửa lên sửa xuống rồi 1 thòi gian nó lại báo lỗi
   
Đang tải...

Đang tải...