Hà Nội Câu hỏi và câu trả lời đóng

Thảo luận trong 'Tuyển Dụng Việc Làm' bắt đầu bởi th0nggaday, 5/9/16.

 1. th0nggaday

  th0nggaday New Member

  Bài viết:
  10
  Đã thích:
  0
  Trong tiếng anh câu hỏi và câu trả lời dạng đóng như thế nào ?
  Dưới đây anh ngữ ITC sẽ hướng dẫn các bạn các sử dụng và các trường hợp cụ thể về câu hỏi và câu trả lời dạng đóng.
  Use:
  We use does or has or is with third person singular pronouns (he, she, it) and with singular noun forms.
  We use do or have or am with personal pronouns (I).
  We use do or have or are with other personal pronouns (you, we they) and with plural noun forms.
  Yes/no questions with the verb be are created by moving the verb be to the beginning of the sentence. In other words the subject and the verb change their positions in statements and questions.
  Statement:
  I am from England.
  Question:
  Am I from England?
  When forming questions in the present continuous tense use the verb to be.
  To be
  You are speaking English. = Are you speaking English?
  I am speaking English. = Am I speaking English?
  He is speaking English. = Is he speaking English?
  It is speaking English. = Is it speaking English?
  She is speaking English. = Is she speaking English?
  They are speaking English. = Are they speaking English?
  We are speaking English. = Are we speaking English?
  Khi đặt câu hỏi cho câu trả lời yes/no, động từ to be "am/is/are phải đảo lên trước câu hỏi.
  To do
  Tương tự, với động từ "do khác ta sử dụng động từ "do/does" lên đầu câu hỏi..
  You do. = Do you?
  I do.= Do I?
  He does. =Does he?
  It does. = Does it?
  She does. = Does she?
  They do. = Do they?
  We do. = Do we?
  To Have
  You have (got) an English book = Have you (got) an English book?
  I have (got) an English book.= Have I (got) an English book?
  She has (got) an English book = Has she (got) an English book?
  We have (got) an English book = Have we (got) an English book?
  It has (got) an English book = Has it (got) an English book?
  They have (got) an English book = Have they (got) an English book?
  Bạn cũng có thể dùng trợ động từ "do" đảo lên đầu.
  You have breakfast every morning. = Do you have breakfast every morning?
  I have breakfast every morning.= Do I have breakfast every morning?
  Với các động từ khác tương tự ta sử dụng trợ động từ do/does
  I like football = Does you like football?
  she often goes home late = Does she often go home late?
  [
   
Đang tải...
Đang tải...