Cần hỗ trợ về wordpress tags ai giúp em với ạ

Thảo luận trong 'Hỗ trợ về mã nguồn, code' bắt đầu bởi blogmeyeu, 27/10/16.

 1. blogmeyeu

  blogmeyeu Member

  Bài viết:
  1,154
  Đã thích:
  88
  Chào cả nhà.
  Em muốn xóa bỏ link tags thay vì khi em chèn tags vào bài viết nó hiển thị link thì giờ nó chỉ hiển thị text thôi ạ.Ai biết giúp em với ạ. em cảm ơn.
   
  Đang tải...
 2. ducson123abc

  ducson123abc Member

  Bài viết:
  130
  Đã thích:
  39
  ông làm thế thì sao nó phân biệt được đâu là tag và đâu là chuyên mục,
   
 3. blogmeyeu

  blogmeyeu Member

  Bài viết:
  1,154
  Đã thích:
  88
  ko, ý mình là ví dụ mình thêm tags nó vẫn hiển thị cuối bài nhưng thay vì nó có link tags thì mình muốn nó chỉ hiển thị text thôi.
   
 4. 7601

  7601 New Member

  Bài viết:
  75
  Đã thích:
  5
  Em chưa làm thế bao giờ nên cũng không biết nhưng bác chỉ muốn hiện text thì dùng tag làm gì cho mệt, dùng luôn text có phải nhanh hơn không
   
 5. blogmeyeu

  blogmeyeu Member

  Bài viết:
  1,154
  Đã thích:
  88
  Dùng text thêm trong nội dung nó dễ xử lý, với nó nhanh bác ơi, đồng bộ nữa. Còn chèn tay thì bài nào cũng phải chèn nó cực lắm. Vâng, em chỉ muốn hiển thị thêm text trong nội dung nhưng dùng tags để kéo text ra cuối bài và( xóa link tags) e cũng ko có cần index tags trên google.
   
 6. nhungnguyenvn

  nhungnguyenvn Member

  Bài viết:
  64
  Đã thích:
  7
  Bạn xem lại phần soạn thảo bên cột phải sẽ có phần bỏ tag mà
   
 7. blogmeyeu

  blogmeyeu Member

  Bài viết:
  1,154
  Đã thích:
  88
  Ý em là, thay vì giờ vẫn hiển thị tags, nhưng ko hiển thị Link của tags ạ 1. .
   
 8. blogmeyeu

  blogmeyeu Member

  Bài viết:
  1,154
  Đã thích:
  88
  Code single.php của mình, bạn coi giúp mình với.
  Mã:
  <?php
  /**
   * Single
   *
   * @package   WLC
   * @subpackage Single
   * @copyright  Copyright (c) 2016, xuanchiencit
   * @since    1.0
  */
  get_header();
  $wlc_options = get_option('wlctheme');
  ?>
    <div class="content">
       <div class="container">  
        <div class="ad_zone">
        <!-- 728x90 -->
        <?php echo isset($wlc_options['wlc_header_adcode']) && $wlc_options['wlc_header_adcode']!='' ? $wlc_options['wlc_header_adcode'] : ''; ?>
        </div><!-- /.ad_zone -->
        <div class="zone top_10 clearfix no_border cat" id="z1">
          <div class="zleft pull-left" id="mainColumn">
          <?php
            while(have_posts()) : the_post();
            $fbpage = isset($wlc_options['wlc_facebook_url']) && $wlc_options['wlc_facebook_url']!='' ? $wlc_options['wlc_facebook_url'] : 'https://www.facebook.com/giaitri47';
            $coppy = get_post_meta($post->ID,'wlc_coppy',true);
            $views = get_post_meta($post->ID,'post_views',true);
            if( isset($views) && intval($views) > 0){
              $views = $views+1;
            }else{
              $views = 1;
            }
            $postID = $post->ID;
            update_post_meta($post->ID,'post_views',$views);
            wlc_the_breadcrumb();
          ?>
            <div class="wrap-article">
              <article>
                <div class="article-title">
                  <div class="inner">
                    <h1 itemprop="name" class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
                  </div>        
                  <link rel="url_post" href="<?php the_permalink() ?>">
                </div>
            
            <div class="article-controls clearfix">
              <ul class="row">
                <li class="col-md-8 no-padding" style="margin-left: 25px;overflow: hidden;">
                  <div class="shared_social clearfix" style="display: inline-block">
                  <?php if($wlc_options['wlc_single_headline_meta'] == '1') { ?>
                    <ul class="clearfix post-info">
                      <?php if($wlc_options['wlc_single_headline_meta_info'][4] == 1){ ?>
                        <li>
                          <span class="vcard theauthor">
                            <i class="fa fa-user"></i>
                            <?php _e('Posted by ','weblc'); the_author_posts_link(); ?>
                          </span>
                        </li>
                      <?php } ?>  
                      <?php if($wlc_options['wlc_single_headline_meta_info'][5] == 1){ ?>
                        <li>
                          <span class="thetime">
                            <i class="fa fa-calendar"></i>
                            <?php the_time( get_option( 'date_format' ) ); ?>
                          </span>
                        </li>
                      <?php } ?>  
                      <?php if($wlc_options['wlc_single_headline_meta_info'][6] == 1){ ?>
                        <li>
                          <span class="thecategory">
                            <i class="fa fa-tags"></i>
                            <?php _e(' in ','weblc'); the_category(', ') ?>
                          </span>
                        </li>
                      <?php } ?>  
                        <li><span class="published" style="display: none;"><?php the_time('c'); ?></span></li>
                        <li><span class="updated" style="display: none;"><?php the_modified_date('c'); ?></span></li>
                    </ul>
                  <?php } ?>        
                  </div>
                </li>
              <li class="col-md-1 no-padding" style="width: 115px;">
                  <ul class="tien-ich clearfix">
                    <li><a href="javascript:void(0)" id="decfont" title="Giảm cỡ chữ">-</a></li>
                    <li><a href="javascript:void(0)" id="defaultfont" title="Đưa về mặc định">A</a></li>
                    <li><a href="javascript:void(0)" id="incfont" title="Tăng cỡ chữ">+</a></li>
                    <!-- <li class="no_border">
                      <a class="no-padding" target="_blank" href="#">
                        <i class="ico ico_20x16 print"></i>
                      </a>
                    </li> -->
                  </ul>
                </li>
                <?php if($wlc_options['wlc_single_headline_meta_info'][7] == 1){ ?>
                <li class="col-md-1 no-padding">
                  <span class="count_comment">
                    <a href="<?php the_permalink(); ?>#comments-<?php echo $post->ID; ?>" class="icon-link">
                      <i class="ico ico_title comment_red"></i> 0
                    </a>
                  </span>
                </li>
                <?php } ?>    
              </ul>
            </div><!-- /. controls -->
  
            <div class="childs clearfix" >
              <div style="padding: 0 15px 0 0">
                <div class="post-body no-padding entry-title">
                  <div class="content-post" style="font-size: 15px; line-height: 20px;">
  <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <!-- v -->
  <ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-3211197963110833"
     data-ad-slot="1536756301"
     data-ad-format="auto"></ins>
  <script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  </script>
              <?php the_content(); ?>
                  <!-- <center><div class="adsoptimal-slot" style="width: 728px; height: 90px;"></div</center>-->
                  </div>
                  <?php get_template_part('loops/post','relate_tags'); ?>
                  <p align="right" style="padding-right: 3px; padding-bottom: 10px;text-align:right">
                    <i><?php echo isset($coppy) ? $coppy : ''; ?></i>
                  </p>
                  
                  <div style="margin: 8px auto;" align="center" class="qc_496x280_cover">
                    <div class="qc_496x280">
                        <!-- LVS336x280 -->
                    </div>
                  </div>
                     <div class="tags"><strong><i class="fa fa-tags"></i>Bạn đang xem </strong><a class="red" href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a> trong <?php the_category(',') ?></div>
  
                    <div class="clearfix" id="share">
                      <div class="bottom_10" style="padding:5px 0; border-bottom: 1px solid #ddd;border-top:1px solid #ddd;">
                        <div style="line-height:15px;">
                          <div class="shared_social clearfix inline_block">
                            <ul class="clearfix">
                              <li><span style="line-height:20px">Thích và chia sẻ bài viết trên: </span></li>
                              <?php if($wlc_options['wlc_twitter'] == '1') { ?>
                                <!-- Twitter -->
                                <li style="width: 61px">
                                  <span class="twitterbtn">
                                  <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="<?php echo $wlc_options['wlc_twitter_username']; ?>">Tweet</a>
                                  </span>
                                </li>
                              <?php } ?>
                              <?php if($wlc_options['wlc_facebook'] == '1') { ?>
                                <!-- Facebook -->
                                <li class="facebook"><span class="facebookbtn">
                                  <div id="fb-root"></div>
                                  <div class="fb-like" data-send="true" data-layout="button_count" data-width="150" data-show-faces="false"></div>
                                </span></li>
                              <?php } ?>
                              <?php if($wlc_options['wlc_gplus'] == '1') { ?>
                                <!-- GPlus -->
                                <li class="plusone"><span class="gplusbtn">
                                  <g:plusone size="medium"></g:plusone>
                                </span></li>
                              <?php } ?>
                            </ul>
                          </div>
                          <!--<ul class="tien-ich pull-right">
                            <li class="no_border" style="padding-top:2px;">
                              <a target="_blank" href="#" class="no-padding">
                                  <i class="ico ico_20x16 print"></i>
                              </a>
                            </li>
                          </ul> -->
                        </div>
                      </div>
                      <div class="clearfix">
                        <div class="pull-left" style="width:100%;max-width: 500px;overflow:hidden">
                          <div class="fb-page" style="border-bottom:1px solid #ddd" data-href="<?php echo $fbpage; ?>" data-width="600px" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false" data-show-posts="false"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="<?php echo $fbpage; ?>"><a href="<?php echo $fbpage; ?>"><?php echo get_bloginfo('name'); ?></a></blockquote></div></div>
                        </div>
                        <div class="pull-left">
                          <img src="<?php echo WLC_THEME_URL; ?>/images/arrow.png" style="height:60px;margin-left:15px;">
                        </div>
                      </div>
                      
                    </div>
                </div>              
              </div>
            </div><!-- /.post body -->
            <?php if($wlc_options['wlc_tags'] == '1') { wlc_tags(); } ?>
            
          <?php
                $terms = get_the_terms($postID,'category');
                  if($terms && ! is_wp_error( $terms )){
                    $cats = array();
                    foreach($terms as $term){
                      $cats[] = $term->term_id;
                    }
                  }
                if(isset($cats)) :
                    $cats = implode(",",$cats);
                    $toprelated = new WP_Query(
                      array(
                        'showposts'=>4,
                        'post__not_in'=>array($postID),
                        'cat' => array($cats),
                      )
                    );
          ?>
          
            <!-- Tin mới cùng chuyên mục -->
            <div class="box">
            <div class="header clearfix">
              <h2 class="title lh_40">
                <a href="javascript:;">Bài mới cùng chuyên mục</a>
                <img class="left_10" src="<?php echo WLC_THEME_URL; ?>/images/hr_line.jpg">
              </h2>
            </div>
            <div class="b_body s8 style-twelve">
              <div class="inner clearfix">
                <ul class="list horz">
                <?php
                    while($toprelated->have_posts()) :
                      $toprelated->the_post();
                ?>
                  <li>
                     <div>
                      <a class="block" href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
                        <?php the_post_thumbnail(); ?>
                      </a>
                      <h2 class="title t_post no_border">
                        <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
                        <?php the_title(); ?>
                        </a>
                      </h2>
                     </div>
                  </li>
                <?php endwhile;wp_reset_query(); ?>  
                 </ul>
                
                <div id="SC_TBlock_145069" class="SC_TBlock"></div>
                <script type="text/javascript">var SC_CId = "145069",SC_Domain="n.ads2-adnow.com";SC_Start_145069=(new Date).getTime();</script>
                <script type="text/javascript" src="http://st-n.ads2-adnow.com/js/adv_out.js"></script>
                
              </div>
            </div>
            </div>
            
          <?php endif; ?>
            
            <div class="box-cat box_9" id="comments-<?php echo $postID; ?>">
              <div class="header clearfix top_10">
               <h2 class="title">
                 <a href="javascript:;" title="Ý kiến bạn đọc">Ý kiến bạn đọc</a>
                 <img class="left_10" src="<?php echo WLC_THEME_URL; ?>/images/hr_line.jpg">
               </h2>
              </div><!-- /.header -->
                <div class="b_body">
                  <div class="fb-comments fb_iframe_widget fb_iframe_widget_fluid" data-href="<?php echo get_permalink($postID); ?>" data-width="100%" data-numposts="20" data-colorscheme="light" fb-xfbml-state="rendered">
                  </div>
                </div>
            </div>        
            
            
          </article>
            </div>
          <?php endwhile; ?>
          </div>
          <?php get_sidebar(); ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  <?php get_footer(); ?>
   
 9. maiphuong36

  maiphuong36 Member

  Bài viết:
  161
  Đã thích:
  19
  Cho mình xin site bạn mình check sửa cho!!!!!!!!!!!!!!!!11
   
 10. blogmeyeu

  blogmeyeu Member

  Bài viết:
  1,154
  Đã thích:
  88
  site mình là noidung.net bạn ah. bạn giúp mình vs
   
Đang tải...
Đang tải...