Cài đặt SSL miễn phí từ CloudFlare không ảnh hưởng thứ hạng

Thảo luận trong 'Hỗ trợ tên miền, hosting, máy chủ' bắt đầu bởi thangdangblog, 16/12/16.

 1. thangdangblog

  thangdangblog Member

  Bài viết:
  111
  Đã thích:
  13
  Cài đặt SSL miễn phí là vấn đề gần đây được nhiều người quan tâm. Google đã tuyên bố rằng các trang web sử dụng HTTPS sẽ có được một chút lợi thế trên bảng xếp hạng. Cùng với đó một số nguồn tin cho rằng: Trình duyệt google năm 2017 sẽ cảnh báo bảo mật đối với wapsite không sử dụng giao thức HTTPS. Tuy nhiên thì cũng có một số vấn đề mà các wapsite gặp phải khi cài đặt giao thức này, mà điển hình là nội dung trùng lặp khi mà google lập chỉ mục cả giao thức http và https :

  [​IMG]
  Đây chính là lỗi trùng lặp nội dung khi mà bản thân mình chưa thiết lập lại
  Chính vì vậy, mình muốn chia sẻ cho các bạn 2 vấn đề chính là cách cài đặt SSL miễn phí từ CloudFlare và Làm sao để cài đặt SSL không ảnh hưởng tới Seo.

  1. Cài đặt SSL miễn phí từ CloudFlare :
  Ở CloudFlare cung cấp 3 sự lựa chọn khác nhau đó là Flexible SSL, Full SSL và Full SSL (strict), tuy nhiên vì là dùng miễn phí nên chúng ta sẽ sử dụng chứng chỉ do CloudFlare cấp.

  a,Flexible SSL :
  Để sử dụng kích hoạt chức năng này thì trước hết bạn phải cài đặt CloudFlare cho wapsite của mình. Sau đó truy cập vào quản trị wapsite của bạn trên CloudFlare, nhấn vào mục Crypto và kích hoạt Flexible ( có thể là wapsite của bạn đã tự động cài đặt trước ):

  [​IMG]

  Lúc này bạn đợi cập nhật rồi sử dụng theo giao thức https://domain(.)com xem đã được chưa nhé ! Nếu bạn sử dụng WordPress gặp một số lỗi thì bạn có thể khắc phục bằng cách cài thêm plugin Really Simple SSL để WordPress tự chuyển hướng về giao thức HTTPS.Sau đó cài thêm là plugin SSL Insecure Content Fixer để tránh lỗi chữ https màu trắng và cập nhật các link nội bộ trên trang thành https nhé.

  b, Cài đặt Full SSL :
  Nếu muốn gửi và nhận dữ liệu một cách an toàn hơn các bạn có thể cài đặt Full SSL tuy nhiên thì tốc truy cập sẽ bị giảm một chút nhé.

  Vẫn ở giao diện đó, các bạn chọn Full SSL thay vì Flexible SSL nhé. Sau đó kéo xuống phía dưới và nhấn nút Create Certificate màu xanh. Một cửa sổ popup hiện lên, các bạn sẽ chọn Let CloudFlare generate a private key and a CSR rồi ấn Next :

  [​IMG]

  Lúc này họ sẽ đưa cho bạn 2 mã là Origin Certificate và Private Key. Các bạn hãy lưu lại 2 mã này ở giao diện khác, mình thì lưu luôn trên status Facebook. Và nhớ các bạn phải lưu lại nhé vì sẽ không lấy lại được khi các bạn nhấn OK đâu. :

  [​IMG]

  Mẹo : Nếu các bạn quên bước lưu lại có thể ra giao diện ngoài xóa chứng chỉ cũ và tạo lại chứng chỉ mới
  Tiếp theo bạn cần truy cập vào giao diện Admin Cpanel của các bạn và tìm phần SSL/TLS.

  Ở giao diện tiếp theo, tại phần Private Keys (KEY) và dán nội dung Private key trên CloudFlare vào mục Upload a new private key và Save lại :

  [​IMG]

  Sau đó quay lại giao diện SSL/TLS, tìm phần Certificates (CRT) và dán nội dung Origin Certificate trên CloudFlare vào mục Upload a New Certificate và ấn Save Certificate :

  [​IMG]

  Sau đó quay lại trang SSL Certificates và nhấp vào nút Install ở chứng chỉ mới thêm vào ở danh mục Certificates on Server.

  Và điền nội dung bên dưới vào phần Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE) và ấn nút Install Certificate:
  Mã:
  —–BEGIN CERTIFICATE—–
  MIID/DCCAuagAwIBAgIID+rOSdTGfGcwCwYJKoZIhvcNAQELMIGLMQswCQYDVQQG
  EwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xvdWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRG
  bGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENlcnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMN
  U2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTAeFw0xNDExMTMyMDM4
  NTBaFw0xOTExMTQwMTQzNTBaMIGLMQswCQYDVQQGEwJVUzEZMBcGA1UEChMQQ2xv
  dWRGbGFyZSwgSW5jLjE0MDIGA1UECxMrQ2xvdWRGbGFyZSBPcmlnaW4gU1NMIENl
  cnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEG
  A1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
  AMBIlWf1KEKR5hbB75OYrAcUXobpD/AxvSYRXr91mbRu+lqE7YbyyRUShQh15lem
  ef+umeEtPZoLFLhcLyczJxOhI+siLGDQm/a/UDkWvAXYa5DZ+pHU5ct5nZ8pGzqJ
  p8G1Hy5RMVYDXZT9F6EaHjMG0OOffH6Ih25TtgfyyrjXycwDH0u6GXt+G/rywcqz
  /9W4Aki3XNQMUHNQAtBLEEIYHMkyTYJxuL2tXO6ID5cCsoWw8meHufTeZW2DyUpl
  yP3AHt4149RQSyWZMJ6AyntL9d8Xhfpxd9rJkh9Kge2iV9rQTFuE1rRT5s7OSJcK
  xUsklgHcGHYMcNfNMilNHb8CAwEAAaNmMGQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgAGMBIGA1Ud
  EwEB/wQIMAYBAf8CAQIwHQYDVR0OBBYEFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMB8G
  A1UdIwQYMBaAFCToU1ddfDRAh6nrlNu64RZ4/CmkMAsGCSqGSIb3DQEBCwOCAQEA
  cQDBVAoRrhhsGegsSFsv1w8v27zzHKaJNv6ffLGIRvXK8VKKK0gKXh2zQtN9SnaD
  gYNe7Pr4C3I8ooYKRJJWLsmEHdGdnYYmj0OJfGrfQf6MLIc/11bQhLepZTxdhFYh
  QGgDl6gRmb8aDwk7Q92BPvek5nMzaWlP82ixavvYI+okoSY8pwdcVKobx6rWzMWz
  ZEC9M6H3F0dDYE23XcCFIdgNSAmmGyXPBstOe0aAJXwJTxOEPn36VWr0PKIQJy5Y
  4o1wpMpqCOIwWc8J9REV/REzN6Z1LXImdUgXIXOwrz56gKUJzPejtBQyIGj0mveX
  Fu6q54beR89jDc+oABmOgg==
  —–END CERTIFICATE—–
  Sau khi cài đặt xong nó sẽ hiện lên thông báo cài đặt thành công :

  [​IMG]

  Vậy là bạn đã cài đặt thành công giao thức https chứng chỉ của CloudFlare. Nếu bạn sử dụng WordPress gặp một số lỗi thì bạn có thể khắc phục bằng cách cài thêm pluginReally Simple SSL để WordPress tự chuyển hướng về giao thức HTTPS. Sau đó cài thêm là plugin SSL Insecure Content Fixer để tránh lỗi chữ HTTPS màu trắng ( vàng ) và cập nhật các link nội bộ trên trang thành HTTPS nhé.

  2. Cài đặt SSL miễn phí không ảnh hưởng tới Seo mã nguồn WP :
  Để Cài đặt SSL miễn phí không ảnh hưởng tới Seo, đầu tiên các bạn chắc chắn cho mình là cài đặt 2 plugin mình đã nêu ở bên trên là Really Simple SSL và SSL Insecure Content Fixer,mục đích của 2 plugin này là khắc phục lỗi và tự chuyển hướng về giao thức HTTPS. Có nhiều bạn tham khảo chuyển hướng bằng .htaccess, nhưng mình ghét động vô cái thằng này lắm, mình cứ động vô là site nó toi hi.

  Tiếp theo các bạn truy cập vào tài khoản Google Search Console của bạn, khai báo thêm một tên miền dạng HTTPS và không được xóa tên miền HTTP trước đó nhé. Ở thuộc tính tên miền mới này các bạn cũng làm như tên miền HTTP, cài đặt sitemap đầy đủ cho nó :

  [​IMG]

  Và nếu bạn cũng đang sử dụng Google Analytics thì các bạn cũng thay đổi toàn bộ thuộc tính theo dõi thành giao thức HTTPS thay vì HTTP như trước.

  Tóm tắt lại yêu cầu trong việc cài đặt SSL không ảnh hưởng tới Seo như sau ( áp dụng cho tất cả các loại mã nguồn ) :

  • Thêm trang web HTTPS của bạn được thêm vào trong Google Search Console.
  • Đảm bảo Sitemap XML của bạn bao gồm các đường dẫn là HTTPS.
  • Chuyển hướng 301 từ HTTP sang HTTPS trên cả trang web.
  • Đảm bảo giao thức HTTPS không bị chặn trong file Robots.txt
  3. Kết luận :
  Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách cài đặt SSL miễn phí không ảnh hưởng tới Seo từ CloudFlare. Tuy nhiên đây có thể vẫn chưa là cách tối ưu nhất, hãy để lại ý kiến bình luận của bạn bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết của mình.
  Mã:
  Nguồn bài viết : https://hocvietblog.com/cai-dat-ssl-mien-phi-khong-anh-huong-toi-seo.html 
   
  Đang tải...
  cuanp88 thích bài này.
 2. thangbka92

  thangbka92 Member

  Bài viết:
  179
  Đã thích:
  11
  Mình thì triển ngay luôn trên host ko vất vả như thế này
   
 3. thangdangblog

  thangdangblog Member

  Bài viết:
  111
  Đã thích:
  13
  Ukm Cpanel Host thì một số nhà cung cấp sẵn có Let's , tuy nhiên thì một số nhà cung cấp không có.
   
 4. tieupham8816

  tieupham8816 New Member

  Bài viết:
  3
  Đã thích:
  0
  :)) bạn có từng cân nhắc về load trang và https chưa :)) nếu sử dụng https + cloudfare nếu xử lý không tốt thì tốc độ load trang của bạn chắc cũng chậm đi không dưới 10s đâu :D:D:D
   
 5. dichvukienvang

  dichvukienvang Member

  Bài viết:
  136
  Đã thích:
  13
  bài viết hữu ích đó, nhưng mình khuyên các bạn nên dùng hosting cho cài ssl free, động vào cloudflare hơi mệt nếu muốn thay đổi gì đó.
   
 6. zztalano1zz

  zztalano1zz Member

  Bài viết:
  100
  Đã thích:
  15
  Mình cũng đang dùng SSL free của CF thấy rất ổn, tại host của mình không có hỗ trợ let's encrypt nên đành dùng của CF :)
   
 7. Quế Nguyễn

  Quế Nguyễn Member

  Bài viết:
  451
  Đã thích:
  29
  Úi dài dòng, khó hiểu quá bác à, em cũng biết SSL là tốt nhưng nhìu bước phức tạp quá
   
 8. kynanggame

  kynanggame Member

  Bài viết:
  586
  Đã thích:
  122
  Chỉ những website cần bảo mật như bán hàng hay gì mới cần đến SSL, chứ blog thường cài vào làm chậm tốc độ load dễ bị tụt hạng hơn đấy. SSL free cpanel nào cũng có nhưng mình cũng chẳng cài làm gì chưa chắc đã tốt hơn đâu.
   
 9. duy13

  duy13 New Member

  Bài viết:
  2
  Đã thích:
  1
  Cloudflare nó hỗ trợ tiêu chuẩn mới HTTP/2 cho https của nó hiện giờ người ta toàn dùng cái này cho đến tương lai. HTTP/2 rất hiện đại và xử lý nhanh cho trình duyệt mới nhất thời bây giờ Chrome, Firefox,... Còn HTTP port 80 clear text giờ google nó nản lắm rồi, chẳng qua có nhiều thông tin cũ quý giá nên nó chưa đá ra link khỏi thế giới công nghệ thôi. Giờ phải ít nhất là có https, đó là điều nhất trí chung giữa các công ty công nghệ Google, Facebook, Microsoft...để đảm bảo an toàn thông tin trên mạng bây giờ.
   
 10. zztalano1zz

  zztalano1zz Member

  Bài viết:
  100
  Đã thích:
  15
  Chuẩn thím :D
  Năm sau Chrome cập nhật bản 56 bổ sung thêm chữ "Bảo mật" sau ổ khóa xanh và trước tên website thì ai cũng phải dùng SSL thôi :D
   
Đang tải...
Đang tải...