link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 4,398. Page 6.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. 24hstoredl
 2. 24hstoredl
 3. elkuntran68
 4. chichuuu
 5. chaudang1990
 6. khuek8b
 7. cunhansam
 8. letho
 9. anhdungvsip01
 10. anhdungvsip01
 11. khuek8b
 12. chichuuu
 13. vankhmt3k6
 14. Lalaa12
 15. Trần Thắng
 16. Nguyễn Linh Nhi
 17. tokuda
 18. mumo
 19. phamlinhnd1010
 20. Giang Seo
Đang tải...