link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 3,911. Page 5.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. anhdungvsip01
 2. anhdungvsip01
 3. khuek8b
 4. chichuuu
 5. vankhmt3k6
 6. Lalaa12
 7. Trần Thắng
 8. Nguyễn Linh Nhi
 9. tokuda
 10. mumo
 11. phamlinhnd1010
 12. Giang Seo
 13. hoangtbv
 14. chuvankhanh
 15. kid0661
 16. Trịnh Đình Hà
 17. seohaiduong
 18. remcuadephanoi
 19. daiduongsonglon
 20. hoamaz
Đang tải...