link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 4,408. Page 4.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. hieuntskyhomes
 2. taiwebs
 3. diempkdv
 4. hieuntskyhomes
 5. seo3312
 6. hoàn phạm
 7. datnencanhotphcm
 8. ngocthanghn
 9. Dinhtucit
 10. ByHoangTung
 11. Trần Thắng
 12. ngockien
 13. tmawindow
 14. linkerpt
 15. Trần Thắng
 16. elkuntran68
 17. umaru
 18. ela 68
 19. Dinhtucit
 20. minhcuong
Đang tải...