link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 3,945. Page 3.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. datnencanhotphcm
 2. ngocthanghn
 3. Dinhtucit
 4. ByHoangTung
 5. Trần Thắng
 6. dudung94
 7. ngockien
 8. tmawindow
 9. linkerpt
 10. Trần Thắng
 11. elkuntran68
 12. umaru
 13. ela 68
 14. Dinhtucit
 15. minhcuong
 16. ela 68
 17. datyp
 18. elkuntran68
 19. linkerpt
 20. ela 68
Đang tải...