link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 5,396.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. toanthangsale
 2. phatit
 3. Xuân Vô Nguyệt
 4. enychi
 5. WebhotelVN
 6. vudigital
 7. thùy chi
 8. Mai Lan
 9. mailinh2301
 10. Tumbler
 11. KalzenTech
 12. Nguyễn Huy Tấn Minh
 13. JB Master
 14. Đen Vâu
 15. Tucomcongnghiep
 16. schange2019
 17. Tucomcongnghiep
 18. buivanbang
 19. SEOquaytay
 20. Nghĩa Phạm
Đang tải...