link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 3,304.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. hoàn phạm
 2. datnencanhotphcm
 3. anh dong
 4. ngocthanghn
 5. Dinhtucit
 6. ByHoangTung
 7. Trần Thắng
 8. dudung94
 9. ngockien
 10. tmawindow
 11. linkerpt
 12. Trần Thắng
 13. elkuntran68
 14. umaru
 15. ela 68
 16. Dinhtucit
 17. minhcuong
 18. ela 68
 19. datyp
 20. elkuntran68

Đang tải...