link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 4,805.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. schange2019
 2. Tucomcongnghiep
 3. buivanbang
 4. SEOquaytay
 5. Nghĩa Phạm
 6. tranthithuylinh
 7. Tucomcongnghiep
 8. WebhotelVN
 9. phongnhaty
 10. Seo newbie
 11. schange2019
 12. JYJPhantom
 13. dthealthy
 14. Tumbler
 15. triemdeptrai
 16. tmawindow
 17. Trần Tiến Duy
 18. vieclam123
 19. triemdeptrai
 20. elkuntran68
Đang tải...