link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 7,648.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. blogmeyeu
 2. daodung199
 3. Thangmarketing2020
 4. nguyenchinhanbuzz
 5. npd.fpt
 6. Anh HẢi
 7. fletrinh
 8. tamtran1982
 9. cuatudongvuhoang
 10. boysunflower
 11. smarthometn
 12. Minh Thư
 13. Quangazi
 14. mailinh2301
 15. Seocotamnhat
 16. nguyenchinhanbuzz
 17. ByHoangTung
 18. lehong
 19. ong
 20. ong
Đang tải...