link

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến link. Đọc: 3,588.

Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức truy xuất phù hợp, một máy tính có thể được thiết lập để giao tiếp với một nguồn khác.

Siêu liên kết là một phần của tổ chức sáng lập World Wide Web được thành lập bởi Tim Berners-Lee.

  Recent Content Tagged With link

 1. ByHoangTung
 2. vanlinh2055
 3. trum117
 4. dothochitrung
 5. quangtonglinh
 6. Hoàng Oanh
 7. dandan5758
 8. Nguyễn hà sơn
 9. ™Đỗ Khắc Đạt
 10. hieuntskyhomes
 11. taiwebs
 12. diempkdv
 13. hieuntskyhomes
 14. seo3312
 15. hoàn phạm
 16. datnencanhotphcm
 17. ngocthanghn
 18. Dinhtucit
 19. ByHoangTung
 20. Trần Thắng
Đang tải...