anchor text

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến anchor text. Đọc: 896.

Anchor text, hay link label, link text, hoặc link title, là những ký tự có thể nhìn thấy và những từ này là siêu liên kết (hyperlink) thể hiện khi liên kết tới các văn bản khác hoặc các vị trí khác nhau trên website. Từ 1998, một vài trình duyệt web có khả năng thêm để hiển thị các siêu liên kết này trước khi nó được sử dụng.
Không phải tất cả liên kết (link) có anchor text bởi vì nó thể thể rõ ràng khi liên kết dẫn tới các các thứ mà được sử dụng trước đó. Anchor text thường dưới 60 ký tự.

  Recent Content Tagged With anchor text

 1. xuannam2909
 2. longtheky
 3. haiqt1203
 4. anhhung1912
 5. abitseo
 6. seohd
 7. nampotter195
 8. kieuanhdao
 9. Nguyễn Quỳnh90
 10. haiqt1203
 11. marktine
 12. SEOMxh
 13. MozSeo
 14. MozSeo
 15. MozSeo
 16. MozSeo
Đang tải...